دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

معماری

تاريخ : ۱۳۹۳ تیر ۰۶ | دسته بندي : دسته‌بندی نشده | توسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به روزرسانی در مورخه ۹۹/۱۲/۱۵ ، در صورت وجود هرگونه مغایرت به دفتر نمایندگی میانه (سرکار خانم مهندس موسایی) اطلاع دهید.

ردیف رشته پایه
نظارت
پایه
طراحی
شماره عضویت نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات
۱ معماری ۱ ۱ ۷۱۲ امیرنصرت حشمتی ۹۱۴۱۲۳۱۰۵۷ هر دو ارشد
۲ معماری ۱ ۱ ۵۱۲۰ داود کبیری ۹۱۴۴۲۳۷۱۰۸
۳ معماری ۱ ۱ ۶۰۲۹ ندا یعقوبی ۹۱۴۱۲۵۱۴۱۶
۴ معماری ۲ ۲ ۶۰۴۸ زهره صلواتی زاده ۹۱۴۳۲۳۴۳۳۷
۵ معماری ۱ ۱ ۶۱۳۴ کیارش افتخاری ۹۱۴۴۲۳۴۲۸۲
۶ معماری ۱ ۱ ۶۵۵۱ محمد فتحی ۹۱۲۵۰۹۳۴۶۰
۷ معماری ۶۶۱۴ منصور آقایی ۹۱۴۱۲۵۲۱۵۷
۸ معماری ۲و۲اجرا ۳ ۷۲۵۷ لیلا الهامیان ۹۱۴۵۸۸۴۱۲۳
۹ معماری ۱ ۲ ۷۴۰۷ لیلا ناصری ۹۱۴۳۲۳۳۵۶۳
۱۰ معماری ۲ ۲ ۷۸۸۵ رامین اصلانی ۹۱۴۴۲۳۱۰۵۶
۱۱ معماری ۲ ۸۲۵۶ هلنا بهنام ۹۱۴۴۲۳۷۹۷۱
۱۲ معماری ۲ ۲ ۸۳۳۶ داود حسینی ۹۱۲۶۸۷۲۲۷۱
۱۳ معماری ۱ ۱ ۸۵۵۲ سجاد حیدری ترکمانی ۹۱۴۴۲۳۳۷۵۳
۱۴ معماری ۲ ۲ ۹۰۵۲ سمیرا دانیالی ۹۱۴۱۲۵۹۱۲۹
۱۵ معماری ۳ ۱۰۲۱۸ محمد بلوری ۹۱۴۴۲۳۰۱۸۳
۱۶ معماری ۲واجرا ۲ ۱۰۶۲۸ سعید خانی ۹۱۴۴۲۳۸۰۳۰
۱۷ معماری ۱۰۷۶۸ الناز مهدی نیا ۹۱۴۱۲۴۵۲۸۸
۱۸ معماری ۲واجرا ۲ ۱۱۲۶۹ اصغر مولایی ۹۱۹۷۳۸۶۱۸۱
۱۹ معماری ۲ ۱۱۳۴۵ ولی شیری ۹۱۴۱۲۴۴۸۳۶
۲۰ معماری ۲ ۱۱۹۳۸ کاملیا افتخاری ۹۱۴۳۲۳۰۶۱۲
۲۱ معماری ۲ ۱۲۶۸۶ محمد جعفری باغجقاز ۹۱۴۷۷۴۹۷۴۵
۲۲ معماری ۲واجرا ۱۲۶۹۷ علی مردی ۹۱۴۳۲۳۰۵۰۹
۲۳ معماری ۲ ۱۳۷۰۲ امیر خانی ۹۱۴۷۵۶۶۴۵۱
۲۴ معماری ۱۴۰۱۱ مهسا سیدی ۹۱۴۴۲۳۸۴۹۸
۲۵ معماری ۳اجرا ۱۴۰۵۳ لیلا مختاری ۹۱۹۰۸۹۳۹۸۵
۲۶ معماری ۱۴۱۷۸ فردوس کریمی ۹۱۴۳۲۳۱۲۴۹
۲۷ معماری ۳ ۱۴۲۲۲ ملیسا مختاری ۹۱۴۹۰۶۵۴۳۴
۲۸ معماری ۱۵۰۸۰ سعید طاهری ۹۱۲۶۵۴۳۸۵۸
۲۹ معماری ۲ ۱۵۱۱۹ سولماز حسینی ۹۱۴۳۲۳۹۳۳۴
۳۰ معماری ۲ ۱۵۱۲۰ مینا نظری ۹۱۴۸۰۵۰۴۷۰
۳۱ معماری ۲و۳اجرا ۳ ۱۵۱۶۴ ونوس شهباززاده ۹۱۴۳۲۳۰۶۶۳
۳۲ معماری ۲ ۲ ۱۵۳۳۵ محمدعلی فروتن مهر ۹۱۴۱۲۵۳۶۱۱
۳۳ معماری اجرا و ۳ ۱۵۵۳۸ وحید قاسمی ۹۱۴۳۲۳۷۵۲۷
۳۴ معماری اجرا و ۲ ۱۵۵۴۴ بهنام کارگر ۹۱۴۴۲۳۶۸۰۳
۳۵ معماری ۱۵۸۰۳ صغری مرسلی ۹۱۴۸۶۱۲۷۲۱
۳۶ معماری ۲ ۱۶۱۰۲ فرید محمدپور ۹۱۹۲۰۰۹۴۷۵
۳۷ معماری ۲ ۱۶۱۰۳ مهدی جعفری ۹۱۴۱۲۴۱۱۲۵
۳۸ معماری ۲و۳اجرا ۱۶۶۷۰ حامد حسینجانی ۹۱۴۱۲۴۵۶۶۱
۳۹ معماری ۲ ۲ ۱۶۷۶۳ اصغر مختاری ۹۳۵۹۶۳۲۹۹۲
۴۰ معماری ۱۶۷۷۶ سینا گل سرخی ۹۳۵۳۷۷۴۱۸۸
۴۱ معماری ۲ ۱۶۸۶۳ الهام رئیسی ۹۱۲۰۱۷۲۳۶۱
۴۲ معماری ۱۷۲۸۶ بهنام نوری ۹۱۴۸۲۹۱۵۸۰
۴۳ معماری ۱۷۳۰۸ حسین نقیلو ۹۱۴۴۲۴۵۲۷۵
۴۴ معماری ۳ ۱۷۵۰۴ شیوا پیرایش ۹۱۴۳۰۲۱۳۷۴
۴۵ معماری ۳اجرا ۳ ۱۷۶۳۱ اصغر بهار ۹۱۴۴۲۳۲۳۶۳
۴۶ معماری ۳ ۱۷۹۹۳ میلاد یعقوبی ۹۱۴۱۲۵۳۵۶۶
۴۷ معماری ۱۸۰۹۲ امیر فرازمندنیا ۹۱۴۴۲۳۵۴۰۶
۴۸ معماری ۱۸۱۲۸ غلامرضا حنیفه سلیمانلو ۹۱۴۱۲۵۱۶۰۴
۴۹ معماری ۱۸۱۶۰ وحید قدسی قاراب علیا ۹۱۴۵۷۹۶۲۶۶
۵۰ معماری ۲ ۳ ۱۸۱۸۷ فاطمه قاسمی ۹۳۶۵۷۵۴۹۴۸
۵۱ معماری ۱۸۳۲۶ مینا الهامیان ۹۱۴۷۸۷۰۰۶۲
۵۲ معماری ۳اجرا ۱۸۳۵۵ فرید کاظمی ابکی ۹۳۵۲۹۶۶۲۱۵
۵۳ معماری ۳ ۱۸۳۶۴ شبنم محمدی ۹۳۵۶۰۳۳۳۸۶
۵۴ معماری ۳ ۱۸۳۸۵ اسماعیل ایدری ۹۱۴۹۲۳۸۸۶۱
۵۵ معماری ۳ ۱۸۴۶۶ ناصر رایگانی ۹۱۴۴۲۳۸۸۵۲
۵۶ معماری ۱۸۶۶۳ صغری ستاری احمدآبادگروس ۹۱۴۹۲۳۴۹۹۷
۵۷ معماری اجرا و ۲ ۱۸۷۶۶ میثم فرضعلی پور ۹۳۶۰۵۹۲۴۸۶
۵۸ معماری ۱۹۰۸۷ امیر حاصلی ۹۱۲۲۱۵۷۹۷۱
۵۹ معماری ۱۹۱۰۹ محمد مهدلوترکمانی ۹۱۴۱۲۴۵۴۲۲
۶۰ معماری ۱۹۱۱۰ مهدی میرزایی برنجقی ۹۱۴۱۲۴۷۹۰۸
۶۱ معماری ۱۹۲۸۴ آرزو حنیفه ۹۱۴۴۲۳۶۱۸۹
۶۲ معماری ۱۹۳۶۲ بهروز جهانبخشی ۹۱۴۹۲۴۰۶۳۵
۶۳ معماری ۱۹۳۶۳ محمد انگوتی ۹۱۴۳۲۳۴۵۴۷
۶۴ معماری ۱۹۴۰۳ مهدی رزاقی ۹۱۴۹۲۴۶۱۷۸
۶۵ معماری ۲ ۳ ۱۹۴۱۳ بهزاد زلفی ۹۱۴۸۱۵۰۸۵۳
۶۶ معماری ۲۰۰۳۶ شهاب نونهال ۹۱۴۸۱۵۵۶۸۰
۶۷ معماری ۲۰۰۵۸ مهران صالحی ۹۱۴۷۳۹۰۲۹۰
۶۸ معماری ۲۰۰۹۹ حانیه قاسمی ۹۱۴۷۷۳۲۴۰۸
۶۹ معماری ۲۰۱۶۰ اعظم لطفی ۹۱۴۵۸۸۴۲۴۸
۷۰ معماری ۳واجرا ۲۰۲۰۵ سیدیعقوب موسوی ۹۱۴۹۲۳۹۲۰۹
۷۱ معماری ۲۰۴۰۵ پریوش غفاری ۹۱۴۸۶۱۸۰۸۴
۷۲ معماری ۲۰۶۲۸ وحید شاهی ۹۱۴۸۹۵۷۴۵۳
۷۳ معماری ۳ ۲۰۶۸۳ آرزو بخشی ۹۱۴۳۲۳۸۲۱۵
۷۴ معماری ۲۰۷۵۶ مینا آل احمدی ۹۳۰۱۷۶۳۰۹۰
۷۵ معماری ۳واجرا ۳ ۲۰۹۰۷ رقیه تیموری ۹۱۴۱۲۴۸۵۵۲
۷۶ معماری ۳اجرا ۲۱۰۱۸ کامران کریمی ۹۱۴۴۲۳۹۴۰۷
۷۷ معماری ۲۱۰۲۰ سارا صلواتی زاده ۹۱۴۳۲۳۴۸۷۰
۷۸ معماری ۲ ۲۱۳۵۲ فاطمه تقی زاده ۹۱۴۱۲۴۶۰۶۹
۷۹ معماری ۲۱۴۸۹ میروحید محمدی ۹۱۴۸۰۲۰۵۳۳
۸۰ معماری ۲۱۵۳۳ پویا عزتخانی ۹۱۴۸۴۸۴۷۹۸
۸۱ معماری ۲۱۵۳۴ یاسر قره داغی ۹۳۵۸۷۲۲۴۲۰
۸۲ معماری ۲۱۵۳۶ ناصرالدین صادقی ۹۳۷۸۷۲۱۰۰۵
۸۳ معماری ۲۱۶۴۶ رضا فرهمند ۹۱۴۴۲۳۱۹۱۰
۸۴ معماری ۳واجرا ۲۱۸۴۲ الهام عبدالهی ۹۱۴۲۱۵۶۰۷۸
۸۵ معماری ۳ ۲۲۱۴۵ شبنم قربانی ۹۱۴۳۲۳۴۹۳۰
۸۶ معماری ۳ ۲۲۲۷۲ الهام خانی ۹۱۴۴۲۳۱۶۴۶
۸۷ معماری ۲۲۲۷۳ پروانه پزشکی ۹۱۴۴۲۳۲۳۴۶
۸۸ معماری ۳ ۲۲۳۸۱ الیاس امین قوژدی ۹۱۵۱۲۳۷۶۱۵
۸۹ معماری ۲۲۸۷۴ نسرین کبیری ۹۱۴۴۰۹۰۲۶۵
۹۰ معماری ۲ ۲۲۹۱۴ علی آقاجانی ۹۱۴۳۲۳۷۴۳۸
۹۱ معماری ۳واجرا ۳ ۲۲۹۱۵ جواد حبیبی زرج آباد ۹۳۵۹۳۷۰۱۰۰
۹۲ معماری ۲۲۹۵۴ حمید مهدوی نیا ۹۱۴۱۲۵۳۳۷۶
۹۳ معماری ۲۲۹۸۰ الهام دانشیار ۹۱۹۳۵۰۶۹۹۲
۹۴ معماری ۲۳۱۱۱ امیر مولوی فرد ۹۱۴۱۲۵۰۴۷۹
۹۵ معماری ۲۳۱۵۴ احمد قره داغی ۹۱۴۸۲۹۱۹۹۲
۹۶ معماری ۳ ۲۳۳۰۸ الهام آوازه ۹۱۴۷۸۶۸۴۵۴
۹۷ معماری ۳ ۲۳۳۰۹ رقیه جهانگیری شیویاری ۹۱۴۷۷۰۵۹۳۰
۹۸ معماری ۳اجرا ۲۳۴۷۹ سعید جعفری
۹۹ معماری ۲۳۵۶۵ اسماء خدابنده پوراقدم ۹۱۰۰۲۵۵۷۵۵
۱۰۰ معماری ۳ ۲۳۸۸۳ رعنا ایمانی ارباطی ۹۱۴۹۲۹۸۴۷۴
۱۰۱ معماری ۲۴۴۰۴ سیاوش علیزاده فرد ۹۱۲۵۳۶۴۹۵۹
۱۰۲ معماری ۲۴۷۱۸ رضا کبیری ۹۱۴۳۲۳۴۸۹۷
۱۰۳ معماری ۲۴۷۱۹ میلاد محمدی کهی ۹۳۸۱۰۷۲۵۱۹
۱۰۴ معماری ۳ ۲۵۴۲۳ رضا قره باغی ۹۱۴۹۰۷۰۶۵۵
۱۰۵ معماری ۲۵۶۴۷ زهرا ناصری ۹۳۵۶۳۶۲۸۷۲
۱۰۶ معماری ۲ ۲ ۲۶۲۳۶ خدیجه بنی هاشم گلوجه غمی ۹۱۴۹۲۴۷۱۹۶
۱۰۷ معماری ۲۶۶۵۷ ارغوان ابراهیمی ۹۱۴۶۵۸۲۴۵۱
۱۰۸ معماری ۲۷۱۷۷ آزاده کاظم خانی ۹۱۴۱۲۴۸۴۳۹
۱۰۹ معماری ۲۷۳۰۶ زینب کارگر ۹۱۴۱۲۵۴۳۵۰
۱۱۰ معماری ۲۷۴۵۴ نینا حسینی ۹۱۴۸۲۹۰۱۵۱
۱۱۱ معماری ۲۸۳۵۰ سعید صالحی ۹۱۴۱۲۴۱۴۴۹
۱۱۲ معماری ۲۸۷۵۴ مجید رحیمی ۹۱۴۴۲۳۲۷۱۵
۱۱۳ معماری ۳ ۲۹۳۶۲ فاطمه داورنیا ۹۱۴۱۲۵۴۳۱۲
۱۱۴ معماری ۲۹۸۷۹ رامین غلامیان ۹۱۴۸۴۸۲۴۱۵
۱۱۵ معماری ۳واجرا ۳۰۶۵۱ امیرحسین حیدری ترکمانی ۹۱۴۱۲۵۴۹۹۰
۱۱۶ معماری ۳واجرا ۳ ۳۰۷۳۷ پریا عبدالهی ۹۳۹۴۴۸۵۷۳۷
۱۱۷ معماری ۳۱۰۴۴ جمشید یوسفی سیه کمری ۹۱۴۹۲۳۱۰۵۶
۱۱۸ معماری ۳ ۳۱۱۱۰ زهرا مرتضائی ۹۱۰۶۸۹۷۸۵۵
۱۱۹ معماری ۳۱۵۸۶ امین قربانی ۹۱۴۳۲۳۴۸۱۵
۱۲۰ معماری ۳۱۶۶۴ میلاد جباریان ۹۱۲۶۳۶۲۲۰۵
۱۲۱ معماری ۳۱۷۲۹ لیدا گرمرودی ۹۱۴۴۹۳۴۷۱۴
۱۲۲ معماری ۳۱۷۹۲ ابوالفضل باقری ۹۱۴۵۶۸۴۴۸۰
۱۲۳ معماری ۳ ۳۲۰۸۵ مجید مهدیلو ۹۱۴۲۱۵۰۶۰۱
۱۲۴ معماری ۳۲۱۵۸ مریم حافظ زاده میانجی ۹۱۴۱۲۵۳۵۸۹
۱۲۵ معماری ۳ ۳۲۳۲۵ نفیسه پاشایی میانجی ۹۱۴۳۲۳۸۳۹۳
۱۲۶ معماری ۳واجرا ۳۲۳۷۶ رامین جعفری ۹۳۷۳۲۴۴۸۸۴
۱۲۷ معماری ۳واجرا ۳۲۵۷۳ آرمین کریمی ۹۱۴۱۲۵۱۱۲۷
۱۲۸ معماری ۳۳۷۴۱ فرانک زمانی ۹۳۰۱۹۹۶۶۵۴
۱۲۹ معماری ۳۳۹۸۷ مهدی اسدی ارباطی ۹۱۲۰۱۷۲۴۶۱
۱۳۰ معماری ۳ ۳۴۰۰۵ فرشته مددی ۹۳۷۰۴۸۸۷۳۳
۱۳۱ معماری ۳ ۳۴۰۷۱ نسترن سینائی
۱۳۲ معماری ۳ ۳۴۱۲۹ سپیده گل محمدی ۹۱۰۱۶۸۴۱۲۱
۱۳۳ معماری ۳ ۳۴۱۹۵ حامد امدادی ۹۱۲۸۸۸۰۹۴۰
۱۳۴ معماری ۳۴۷۸۲ شهرام محمودی ۹۳۶۸۸۳۸۲۵۳
۱۳۵ معماری ۳۴۸۳۰ مهسا جابری ۹۱۴۳۴۱۰۹۵

كليه حقوق اين سايت مربوط به نظام مهندسي ساختمان ميانه مي باشد.
طراح وب سایت : مترجم مفید (نرم افزار ترجمه)