دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

در تاریخ ۷۹/۳/۲ دفتر نمایندگی میانه با انتخاب آقایان مهندس ناصرعلی منصوری ، مهندس ایرج سالکی و مهندس عبداله حسن زاده فرد بعنوان اولین هیئت رئیسه در یک ساختمان اجاره ای در خیابان امام تاسیس شد.

اهم فعالیتهای دفتر نمایندگی کنترل بازرسی لوله کشی گاز و کنترل نقشه های ساختمانی و ثبت ظرفیت اشتغال اعضاء بود .
در آبانماه سال ۸۱ ساختمانی واقع در خیابان امام خریداری گردید و از آن زمان تا کنون محل دفتر نمایندگی میانه در آن واقع شده است .
در تاریخ  ۸۲/۱۱/۳  دومین انتخابات دفتر نمایندگی میانه انجام یافت و اعضاء هیئت رئیسه برای مدت سه سال بشرح زیر انتخاب شد :
۱- آقای مهندس ناصرعلی منصوری   رئیس
۲- آقای مهندس خیراله کبیری          نائب رئیس
۳- آقای مهندس امیرنصرت حشمتی   دبیر و عامل خزانه داری
۴- آقای مهندس سیروس اصغری      عضو هیئت رئیسه
۵- خانم مهندس ژیلا  نگهداری        عضو هیئت رئیسه
البته با انتقال آقای مهندس امیرنصرت حشمتی به تبریز و درگذشت خانم مهندس نگهداری اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر تغییر یافت :
۱- آقای مهندس ناصرعلی منصوری    رئیس
۲- آقای مهندس خیراله کبیری           نائب رئیس
۳- آقای مهندس سیروس اصغری      مسئول امور اداری
۴- آقای مهندس کیهان حنیفه زاده     دبیر و عامل خزانه داری
۵- آقای مهندس مقصود گوزلی         عضو هیئت رئیسه

در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۱ سومین انتخابات دفتر نمایندگــی میانه انجام یافت و اعضاء هیئت اجرایی برای مدت ۳ سال به شرح زیر انتخاب شدند :
۱- آقای مهندس ناصرعلی منصوری      رئیس
۲- آقای مهندس ایرج سالکی              نائب رئیس
۳- آقای مهندس مقصود گوزلی           دبیر و عامل خزانه داری
۴- آقای مهندس یعقوب مهدوی نیا      مسئول امور اداری
۵- آقای مهندس خیراله کبیری           عضو هیئت اجرایی
در تاریخ ۸۸/۱۲/۱ انتخابات چهارمین دوره هیئت اجرایی دفتر نمایندگی برگزار شد و اعضاء هیئت اجرایی به شرح زیر انتخاب شدند :
۱- آقای مهندس ناصرعلی منصوری     رئیس
۲- آقای مهندس سیروس اصغری       نائب رئیس
۳- آقای مهندس مقصود گوزلی         دبیر و عامل خزانه داری
۴- آقای مهندس یعقوب مهدوی نیا    مسئول امور اداری
۵- آقای مهندس رضاعلی شاهی       عضو هیئت اجرایی

در تاریخ ۹۲/۲/۱۹ انتخابات پنجمین دوره هیئت اجرایی دفتر نمایندگی برگزار شد و اعضاء هیئت اجرایی به شرح زیر انتخاب شدند :
۱- آقای مهندس یعقوب مهدوی نیا     رئیس
۲- آقای مهندس مقصود گوزلی         نائب رئیس
۳- آقای مهندس محمد فتحی           دبیر

در حال حاضر دفتر نمایندگی میانه با ۵۰۵ عضو در شش رشته عمران ، معماری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ، نقشه برداری و شهرسازی فعالیت می نماید .
– اهم فعالیتهای دفتر نمایندگی به شرح زیر می باشد :
۱-    کنترل طراحی نقشه های معماری ، سازه ، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها در سطح شهر میانه و بخشهای تابعه و همچنین در شهرستان هشترود و شهرستان چاراویماق
۲-    ارجاء کار نظارت به مهندسان طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در شهر میانه
۳-    کنترل بازرسی لوله کشی گاز در شهرستان میانه و بخشهای تابعه و شهرستان هشترود و چاراویماق
۴-   همکاری با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کنترل نقشه های روستایی در شهرستان میانه ، هشترود و چاراویماق
۵-    سهمیه بندی و ثبت ظرفیت اشتغال مهندسان عضو دفتر نمایندگی
۶-    کنترل نظارت بر ساخت و سازها از طریق گروه کنترل نظارت
۷-    اجرای برنامه های تفریحی و بازدید از نمایشگاه ها و تشکیل کلاسهای علمی برای اعضاء
۸-    راه اندازی سایت اینترنتی پر سرعت در دفتر نمایندگی  بصورت wlan
9-    راه اندازی وب سایت دفتر نمایندگی جهت ارائه خدمات گوناگون و پرتال اطلاع رسانی به اعضاء


كليه حقوق اين سايت مربوط به نظام مهندسي ساختمان ميانه مي باشد.
طراح وب سایت : مترجم مفید (نرم افزار ترجمه)