دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

عمران

تاريخ : ۱۳۹۳ تیر ۰۵ | دسته بندي : دسته‌بندی نشده | توسط

به روزرسانی در مورخه ۹۹/۱۲/۱۵ ، در صورت وجود هرگونه مغایرت به دفتر نمایندگی میانه (سرکار خانم مهندس موسایی) اطلاع دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف رشته پایه
نظارت
پایه
طراحی
شماره عضویت نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات
۱ سازه/عمران ۱ ۱ ۵۵ ناصرعلی منصوری ۹۱۴۱۲۳۱۰۵۵ هر دو ارشد
۲ سازه/عمران ۱ ۲ ۵۴۳ سیدطاهر حجازی ۹۱۴۳۲۳۲۴۷۹ ارشد نظارت
۳ سازه/عمران ۱ ۱ ۷۹۳ ایرج سالکی ۹۱۴۳۲۳۱۲۲۱ ارشد نظارت
۴ سازه/عمران ۱ ۱ ۱۱۲۶ خیراله کبیری ۹۱۲۱۰۳۸۳۵۴ هر دو ارشد
۵ سازه/عمران ۱ ۱ ۱۲۳۷ شهرام قره باقری ۹۱۴۴۲۳۶۷۷۱ ارشد نظارت
۶ سازه/عمران ۱ ۱ ۱۲۵۵ رسول پزشکی ۹۱۴۳۲۳۱۰۶۶ ارشد نظارت
۷ سازه/عمران ۱ ۱ ۱۵۰۲ عبداله حسن زاده ۹۱۴۴۲۳۱۱۴۱
۸ سازه/عمران ۱۵۳۷ شاهین مرادی ۹۱۲۱۱۶۸۴۰۵
۹ سازه/عمران ۱واجرا ۱ ۱۵۷۳ یعقوب مهدوی نیا ۹۱۴۳۲۳۲۰۷۳ هر دو ارشد
۱۰ سازه/عمران ۳ ۳ ۱۷۴۳ اسداله جلوداری ۹۱۴۴۲۳۸۶۶۰
۱۱ سازه/عمران ۱ ۱ ۱۷۹۴ صادق واعظی ۹۱۴۳۲۳۱۲۵۷ هر دو ارشد
۱۲ سازه/عمران ۱ ۱ ۱۸۱۵ اکبر مقبولی ۹۱۴۳۲۳۰۱۵۱ ارشد نظارت
۱۳ سازه/عمران ۱واجرا ۱ ۲۰۲۴ سیروس اصغری ۹۱۴۴۲۳۰۹۴۲ هر دو ارشد
۱۴ سازه/عمران ۱ ۲ ۲۰۵۲ بابک طهماسبی ۹۱۴۳۲۳۱۲۹۷
۱۵ سازه/عمران ۱ ۱ ۲۲۵۷ عباسعلی اکبری فلاحی ۹۱۴۳۱۳۷۹۰۹ هر دو ارشد
۱۶ سازه/عمران ۱ ۲۲۸۸ اکبر قره داغی ۹۱۴۱۲۳۱۱۷۴ ارشد نظارت
۱۷ سازه/عمران ۱ ۱ ۲۷۸۶ امیر کلانتری ۹۱۲۶۹۴۷۸۲۹ ارشد نظارت
۱۸ سازه/عمران ۱و۲اجرا ۲۸۹۳ ابراهیم اردبیلی ۹۱۴۴۲۳۸۲۳۵
۱۹ سازه/عمران ۱ ۱ ۲۹۰۴ مقصود گوزلی ۹۱۴۴۲۳۵۹۹۸ هر دو ارشد
۲۰ سازه/عمران ۲۹۱۷ بابک محمدی ۹۱۴۹۲۳۸۳۲۳
۲۱ سازه/عمران ۲۹۶۰ بهزاد بهلولی ۹۱۲۳۲۲۶۵۲۷
۲۲ سازه/عمران ۱واجرا ۱ ۳۱۱۴ محمدرضا اسماعیلی ۹۱۴۴۱۱۰۹۲۲ هر دو ارشد
۲۳ سازه/عمران ۱ ۱ ۳۱۸۲ حمید باباپور ۹۱۴۴۲۳۴۹۹۳ ارشد نظارت
۲۴ سازه/عمران ۱ ۱ ۳۲۰۷ غلامحسن جوادزاده ۹۱۴۴۲۳۷۱۸۵
۲۵ سازه/عمران ۱واجرا ۱ ۳۲۱۲ سیدجواد حسینی ۹۱۴۱۲۳۱۱۰۴ هر دو ارشد
۲۶ سازه/عمران ۱ ۳۳۳۹ حیدر رجبی ۹۱۴۳۲۳۳۳۷۳
۲۷ سازه/عمران ۳واجرا ۳۴۲۰ غلامرضا رجیلی ۹۱۴۳۲۳۲۲۶۸
۲۸ سازه/عمران ۲ ۳۷۰۲ حمید رضاقلیزاده ۹۱۴۱۲۴۰۱۷۷
۲۹ سازه/عمران ۱ ۱ ۳۷۰۳ مهدی مشایخی ۹۱۴۴۲۳۳۱۶۳
۳۰ سازه/عمران ۲ ۳۹۴۴ ولی جعفری نخجوانلو ۹۱۲۳۴۱۰۰۹۲
۳۱ سازه/عمران اجرا و ۱ ۱ ۳۹۷۵ محمدرضا رایگانی ۹۱۴۳۲۳۲۰۷۸ هر دو ارشد
۳۲ سازه/عمران اجرا و ۲ ۳۹۹۰ محمدرضا عونی ۹۱۴۱۲۳۱۱۲۴
۳۳ سازه/عمران اجرا و ۱ ۱ ۴۰۸۱ غلامرضا اجلی ۹۱۰۴۰۲۰۴۵۲
۳۴ سازه/عمران ۱ ۱ ۴۵۴۶ مهدی عباسی ۹۱۴۴۲۳۶۱۱۷ ارشد نظارت
۳۵ سازه/عمران اجرا و ۱ ۱ ۴۵۶۹ شاهرخ تمنا ۹۱۴۳۲۳۱۲۷۴ هر دو ارشد
۳۶ سازه/عمران اجرا و ۱ ۴۹۶۲ حسین شکری ۹۱۴۴۲۳۳۶۲۵ ارشد نظارت و اجرا
۳۷ سازه/عمران اجرا و ۱ ۵۰۳۸ اقدم محمدیان ۹۱۴۳۲۳۲۸۹۲
۳۸ سازه/عمران اجرا و ۲ ۵۰۶۴ کاظم دانیالی ۹۱۴۳۲۳۲۰۴۵
۳۹ سازه/عمران اجرا و ۱ ۵۰۸۲ ایرج مددی ۹۱۴۳۲۳۲۱۳۷
۴۰ سازه/عمران ۲واجرا ۵۱۱۲ سهراب ستاری ۹۱۴۴۲۳۹۸۰۴
۴۱ سازه/عمران ۳اجرا ۵۱۹۱ صالح ترکی
۴۲ سازه/عمران ۱ ۱ ۵۸۳۵ محمد سعیدخانی ۹۱۴۴۲۳۹۶۱۰
۴۳ سازه/عمران ۱ ۵۸۳۹ مسعود جلیلی ۹۱۴۴۲۳۶۰۸۵
۴۴ سازه/عمران ۶۰۹۷ یاسر پولادمست سرابی نژاد ۹۱۴۴۲۳۰۶۸۸
۴۵ سازه/عمران ۲ ۶۱۲۱ جهانبخش محمدی ۹۱۹۵۱۹۶۲۴۱
۴۶ سازه/عمران ۲ ۳ ۶۴۰۱ سیامک شیخ الاسلامی ۹۱۹۱۲۷۸۱۱۵
۴۷ سازه/عمران ۲ ۶۴۲۴ مهدی طیار ۹۱۴۳۲۳۲۱۲۶
۴۸ سازه/عمران ۱واجرا ۱ ۶۴۴۵ امیر رزاقی ۹۳۸۲۰۹۱۱۷۳
۴۹ سازه/عمران ۳ ۶۴۵۷ بهنام اصغری ۹۱۴۱۱۴۰۵۹۴
۵۰ سازه/عمران ۲و اجرا ۶۶۳۳ مهدی گروسی ۹۱۴۱۲۴۸۴۴۲
۵۱ سازه/عمران ۶۶۷۲ حسن داودی ۹۱۴۳۲۳۸۰۳۰
۵۲ سازه/عمران ۱و۲اجرا ۶۶۹۰ علی سلمانی اشناری ۹۱۴۱۲۴۶۶۴۲
۵۳ سازه/عمران ۱و۲اجرا ۶۷۱۸ بهزاد میانجی ۹۱۴۴۲۳۴۴۱۹
۵۴ سازه/عمران ۲ ۶۷۲۵ امیر سفیدگری ۹۱۴۴۲۳۰۷۹۷ آزمایشگاه قافلان
۵۵ سازه/عمران ۲ ۶۷۵۰ محمدرضا میدانی ۹۱۴۳۲۳۲۲۸۵
۵۶ سازه/عمران ۳ ۶۹۷۷ ابوالفضل رستم زاده ۹۱۴۱۱۶۶۴۶۰
۵۷ سازه/عمران ۱ ۷۰۳۸ رضا محمدی ۹۱۴۴۲۳۹۰۰۴
۵۸ سازه/عمران ۷۵۲۴ رامین ناصری ۹۱۴۳۲۳۱۰۱۹
۵۹ سازه/عمران ۱و اجرا ۱ ۷۵۷۷ محمد نوروزی میانجی ۹۱۴۳۲۳۸۴۷۹
۶۰ سازه/عمران ۲ ۷۷۰۹ اسداله قره داغی ۹۱۴۱۲۴۰۹۱۱
۶۱ سازه/عمران ۱واجرا ۲ ۷۷۸۸ سعید موحدی ۹۱۴۴۲۳۳۹۰۳
۶۲ سازه/عمران ۳ ۷۸۷۲ بهزاد اصغری ۹۱۴۱۲۳۱۰۷۹
۶۳ سازه/عمران اجرا و ۱ ۸۰۹۲ حسین معصومی ۹۱۴۹۲۴۴۶۲۶
۶۴ سازه/عمران ۱ ۸۱۲۶ فرامرز رضایی ۹۱۲۵۲۸۱۴۵۶
۶۵ سازه/عمران اجرا و ۲ ۸۲۱۹ یوسف ذوقی ۹۱۴۳۲۳۸۵۶۹
۶۶ سازه/عمران ۲ ۸۲۲۰ مهدی انواری ۹۱۴۹۲۳۶۹۶۷
۶۷ سازه/عمران ۳ ۸۲۸۱ نادر بلوری ۹۱۴۱۲۵۴۲۶۶
۶۸ سازه/عمران ۳اجرا و ۲ ۸۳۰۱ منصور ایمانلو ۹۱۴۳۴۷۶۵۲۹
۶۹ سازه/عمران ۲ ۲ ۸۳۵۱ میثم آزادمنش ۹۳۶۴۶۱۸۲۲۰
۷۰ سازه/عمران ۳اجرا ۸۳۹۳ فرهاد حجتی ۹۱۴۳۲۳۰۹۸۱
۷۱ سازه/عمران ۲ ۸۴۶۸ بهزاد قره داغی ۹۱۴۳۲۳۳۹۸۷
۷۲ سازه/عمران ۳ ۸۵۷۴ کاوه کبیری ۹۱۲۳۴۹۳۶۲۱
۷۳ سازه/عمران ۲ ۸۸۰۸ مهرداد تیموری اقدم ۹۱۴۱۲۳۱۱۷۱
۷۴ سازه/عمران ۱ ۱ ۹۴۹۸ سیاوش   ابراهیمی ترکمانی ۹۱۴۴۲۳۷۰۲۹
۷۵ سازه/عمران ۱۰۱۹۶ الهام رایگانی ۹۱۴۴۲۳۵۱۰۵
۷۶ سازه/عمران ۲ ۱۰۳۳۹ کیومرث افتخاری ۹۱۴۴۲۳۱۰۸۲
۷۷ سازه/عمران ۲و۳ اجرا ۲ ۱۰۳۶۷ ابراهیم سلمانی ۹۱۴۱۲۵۲۲۱۰
۷۸ سازه/عمران ۱۰۴۶۳ روح اله عبدالهی ۹۱۴۳۲۳۵۲۵۷
۷۹ سازه/عمران ۱۰۴۸۷ مجید ماهیار ۹۱۴۱۲۴۰۰۶۳
۸۰ سازه/عمران ۲ ۱۰۵۱۱ نوید اصغری ماهی آبادی ۹۱۲۶۴۵۲۱۵۶
۸۱ سازه/عمران ۲واجرا ۱۰۵۸۶ فرزاد اکبری نیا ۹۱۴۱۲۴۰۴۸۰
۸۲ سازه/عمران ۲و۳ اجرا ۱۰۵۸۷ طاها ناصری ۹۱۴۳۲۳۴۵۸۲ آزمایشگاه خاک و پی قافلان
۸۳ سازه/عمران ۳اجرا و ۲ ۱۰۹۵۸ بهروز نظری ۹۱۴۴۲۴۰۴۲۳
۸۴ سازه/عمران اجرا و ۲ ۱۰۹۸۰ فرزین مسلمی ۹۱۴۴۲۳۷۴۶۳
۸۵ سازه/عمران اجرا و ۳ ۱۰۹۹۹ محمد میرزایی ۹۱۴۱۲۵۱۰۱۶
۸۶ سازه/عمران ۲و۳ اجرا ۱۱۰۳۲ شیدا آقایی ۹۱۴۴۲۳۹۴۰۴
۸۷ سازه/عمران ۳ ۱۱۱۳۳ مهدی مددی ۹۱۴۳۲۳۰۷۲۵
۸۸ سازه/عمران ۲ ۱۱۱۵۶ پیمان توفیقی ۹۱۴۳۲۳۰۳۶۰
۸۹ سازه/عمران ۲ ۱۱۲۱۹ یوسف احمدی ۹۱۴۱۲۴۹۵۵۳
۹۰ سازه/عمران ۱ ۳ ۱۱۳۸۲ حمید ناصری ۹۱۴۱۲۴۷۴۰۸
۹۱ سازه/عمران ۲ ۱۱۳۹۹ شهرام سلیمانی ۹۱۴۱۲۴۰۲۳۲
۹۲ سازه/عمران ۱۱۴۶۷ مهران نیکمرام ۹۱۴۴۲۳۵۰۶۹
۹۳ سازه/عمران ۱۱۴۷۱ هدایت اله بهزادنیا ۹۱۴۱۲۵۷۸۴۷
۹۴ سازه/عمران ۳اجرا و ۲ ۱۱۵۸۱ نوید نونهال ۹۱۴۴۲۳۵۹۱۳
۹۵ سازه/عمران ۳ ۱۱۶۸۹ کامبیز صدیقی ممان ۹۱۴۵۶۶۴۰۲۰
۹۶ سازه/عمران ۲ ۱۱۶۹۴ الناز قاسمی ۹۱۴۴۲۳۹۰۳۲
۹۷ سازه/عمران ۳ ۱۱۷۴۴ حامد مهدیلو ترکمانی ۹۱۴۱۲۵۲۵۴۱
۹۸ سازه/عمران ۲ ۱۱۸۰۴ میرحجت بنی هاشم گلوجه غمی ۹۱۴۱۲۴۷۸۳۸
۹۹ سازه/عمران ۳ ۱۱۹۷۲ احد خالقی ۹۱۴۷۳۷۰۳۹۷
۱۰۰ سازه/عمران ۲و۳ اجرا ۱۲۰۷۹ مجید عبدالهی ترکمانی ۹۱۴۴۲۳۳۳۸۵ ترکمانچای
۱۰۱ سازه/عمران ۳اجرا ۱۲۳۹۹ محسن پارسا ۹۱۴۳۲۳۵۳۳۷
۱۰۲ سازه/عمران ۲ ۱۲۶۷۱ حجت اله صادقی ۹۱۴۳۲۳۱۰۴۴
۱۰۳ سازه/عمران ۱۲۶۹۲ مجید مهام ۹۱۴۱۲۵۱۳۷۵
۱۰۴ سازه/عمران ۲ ۳ ۱۲۸۵۶ هادی پزشکی ۹۳۹۸۶۵۵۲۲۴
۱۰۵ سازه/عمران ۱۲۸۹۲ محمد مافی ۹۱۴۴۲۳۹۳۴۷
۱۰۶ سازه/عمران ۱۲۹۷۰ نصرت اله مسعودی ۹۱۴۸۲۹۸۱۲۵
۱۰۷ سازه/عمران ۳ ۱۳۰۴۹ مهدی حیدری آچاچلویی ۹۱۴۹۹۱۴۷۰۱
۱۰۸ سازه/عمران ۲ ۱۳۲۶۴ فرشید ناوکی ۹۱۴۴۲۳۵۷۶۵
۱۰۹ سازه/عمران ۲ ۱۳۵۶۳ مهدی ناصری ۹۱۴۹۲۳۱۷۹۹
۱۱۰ سازه/عمران ۳ ۱۳۵۹۰ محمد معتمدی ۹۱۲۵۲۱۶۸۰۰ ترکمانچای
۱۱۱ سازه/عمران ۱۳۵۹۳ مهرداد محمدی ۹۳۶۵۸۱۹۸۱۱
۱۱۲ سازه/عمران ۳و اجرا ۱۳۶۰۵ مهدی نیکمرام ۹۱۴۴۲۳۵۴۹۹
۱۱۳ سازه/عمران ۲و اجرا ۱۳۸۵۵ حسن باقری ۹۱۴۳۲۳۹۴۰۲
۱۱۴ سازه/عمران ۲و اجرا ۱۳۸۶۳ هدایت حسینخانی ۹۱۴۱۲۵۰۲۳۳
۱۱۵ سازه/عمران ۳ ۱۳۸۹۲ مهدی صلاتی ۹۱۴۴۲۳۳۸۲۰
۱۱۶ سازه/عمران ۳ ۱۳۹۰۳ کیوان موسوی برنجقی ۹۱۴۳۲۳۹۶۲۱
۱۱۷ سازه/عمران ۲ ۱۳۹۴۸ مرتضی لطفی آقکند ۹۱۴۴۲۳۱۳۰۲
۱۱۸ سازه/عمران ۲و اجرا ۱۳۹۷۱ شادی موسائی ۹۱۴۳۲۳۷۹۱۰
۱۱۹ سازه/عمران ۲واجرا ۱۳۹۸۰ سعید قره داغی ۹۱۴۳۲۳۳۲۵۴
۱۲۰ سازه/عمران ۱۴۰۱۹ احمد مقیمی ۹۱۴۳۲۳۰۳۳۸
۱۲۱ سازه/عمران ۲ ۱۴۰۴۱ طارق ناصری ۹۱۴۳۲۳۰۵۵۶ آزمایشگاه خاک پی قافلان
۱۲۲ سازه/عمران ۳واجرا ۱۴۳۳۴ علی میکائیلی ۹۱۴۱۲۵۰۹۵۰
۱۲۳ سازه/عمران ۲ ۱۴۳۷۹ یونس کریمی ۹۱۴۱۲۵۴۶۱۳
۱۲۴ سازه/عمران ۲واجرا ۱۴۴۷۳ میرعلی میرغفاری ۹۱۴۴۲۳۶۱۵۲
۱۲۵ سازه/عمران —- ۱۴۶۶۲ ایرج بابائی ۹۱۴۱۲۴۷۴۳۱
۱۲۶ سازه/عمران ۲ ۱۴۷۴۹ رامین عبدالهی ۹۳۵۴۴۳۶۶۸۰
۱۲۷ سازه/عمران ۲ ۱۴۸۲۱ علی کلانتری میانجی ۹۱۴۸۴۸۰۰۴۹ آزمایشگاه خاک و پی  سلوانا
۱۲۸ سازه/عمران ۲ ۱۴۸۹۴ مهدی غفاری ۹۱۴۸۲۹۲۶۶۹
۱۲۹ سازه/عمران ۳ ۱۴۸۹۹ افشین رستمی ۹۱۴۱۲۴۹۸۰۰
۱۳۰ سازه/عمران ۱۵۰۷۶ امین نصیرپور ۹۱۴۱۲۵۳۱۸۶
۱۳۱ سازه/عمران ۱۵۱۱۳ سعید میرزاخانی ۹۱۴۴۲۳۷۲۹۷
۱۳۲ سازه/عمران ۲ ۱۵۳۵۳ فردین محمدپور ۹۱۴۴۲۳۹۳۶۴
۱۳۳ سازه/عمران ۱۵۴۶۷ سیاوش رجبی ۹۱۴۴۲۳۶۱۷۶
۱۳۴ سازه/عمران ۲و ۳اجرا ۱۵۴۶۹ میثم آریامنش ۹۱۲۵۲۴۱۸۴۸
۱۳۵ سازه/عمران ۳اجرا ۱۵۵۰۳ کاظم فتاحی ۹۱۴۴۲۳۲۳۸۰
۱۳۶ سازه/عمران ۳ ۱۵۵۳۱ شاهین مصیب نژاد ۹۱۴۵۷۰۸۳۲۷
۱۳۷ سازه/عمران ۱۵۵۹۷ حمید سرچمی ۹۱۴۴۲۳۴۹۳۸
۱۳۸ سازه/عمران ۲و ۳ اجرا ۱۵۶۵۲ وحید کریمی نقلانی ۹۱۴۳۲۳۷۲۹۷
۱۳۹ سازه/عمران ۳و اجرا ۱۵۷۲۲ زهرا فتح الهی ۹۱۴۲۴۵۸۰۶۶
۱۴۰ سازه/عمران —- ۱۶۵۹۷ مهدی خانی قاراب ۹۱۴۱۲۵۷۵۸۱
۱۴۱ سازه/عمران ۳ ۱۶۶۲۳ ابراهیم صفی خانی گلبوس ۹۱۴۱۲۵۴۰۶۹
۱۴۲ سازه/عمران ۲و اجرا ۱۶۶۸۲ علی سلیمانی سخا ۹۱۴۴۲۳۴۸۵۳
۱۴۳ سازه/عمران ۱۶۶۸۵ شیوا محمدی ۹۱۴۱۲۵۷۶۴۳
۱۴۴ سازه/عمران ۱۶۷۴۶ کاظم احمدی ۹۱۴۴۲۳۷۱۳۵
۱۴۵ سازه/عمران ۲ ۲ ۱۶۷۷۲ حسن ابراهیمی ۹۱۴۳۲۳۵۲۳۹
۱۴۶ سازه/عمران ۲ ۱۶۷۹۹ آرمان الوانی علمداری ۹۱۴۹۱۸۵۶۰۶
۱۴۷ سازه/عمران ۲ ۱۶۸۰۰ نسترن حسینی ۹۱۴۸۲۹۰۱۵۲
۱۴۸ سازه/عمران ۱۷۰۷۰ یوسف عسگری ۹۱۴۳۲۳۰۰۴۰
۱۴۹ سازه/عمران ۲و اجرا ۱۷۰۹۸ رضا فیض الهی ۹۳۹۷۳۶۸۴۵۴
۱۵۰ سازه/عمران ۲ ۲ ۱۷۱۶۷ حسین پزشکی ۹۱۴۱۲۴۱۳۷۳
۱۵۱ سازه/عمران ۳ ۱۷۲۲۹ محمد پزشکی ۹۱۴۶۴۶۱۷۳۱
۱۵۲ سازه/عمران ۳و اجرا ۱۷۴۰۹ بهروز چراغی ۹۱۴۹۰۹۴۹۱۶
۱۵۳ سازه/عمران ۳اجرا ۱۷۶۸۲ سحر هاشمی زاده ۹۳۷۳۴۸۰۴۸۵
۱۵۴ سازه/عمران ۳اجرا ۱۷۶۸۴ بهروز نوری ۹۱۴۳۲۳۷۱۷۶
۱۵۵ سازه/عمران ۱۷۷۶۵ عادل کبیری ۹۱۴۸۴۸۱۸۴۴
۱۵۶ سازه/عمران ۳ ۱۷۸۳۵ پویا حسینی ۹۱۴۸۲۹۰۱۵۳
۱۵۷ سازه/عمران ۳ ۱۷۸۸۱ سعید حسینخانی ۹۱۴۴۲۳۷۸۰۵
۱۵۸ سازه/عمران ۲ ۱۸۰۷۸ امیر زرین قلمی ۹۳۷۰۵۸۵۷۴۵
۱۵۹ سازه/عمران ۲ ۱۸۱۸۹ طاهره الهامیان ۹۱۴۹۲۹۲۲۱۸
۱۶۰ سازه/عمران ۱۸۳۹۳ بهنام بهزادفر ۹۳۶۳۸۴۱۸۹۹
۱۶۱ سازه/عمران ۲واجرا ۱۸۹۵۷ محمدعلی عباسی ۹۱۴۱۲۵۶۸۴۰
۱۶۲ سازه/عمران ۲و اجرا ۱۹۰۹۵ مهدی قربانی ۹۱۴۴۲۳۵۵۲۵
۱۶۳ سازه/عمران ۳ ۱۹۰۹۸ مهدی رضایی ۹۱۴۱۲۴۲۹۴۳
۱۶۴ سازه/عمران ۱۹۲۰۴ یوسف مهرگو ۹۱۴۴۲۳۰۶۳۳
۱۶۵ سازه/عمران ۱۹۲۳۳ حامد یزدانی دیزگوین ۹۱۴۴۲۳۱۷۴۴
۱۶۶ سازه/عمران ۱۹۲۴۳ صمد محمدی ۹۱۴۴۲۳۲۹۸۴
۱۶۷ سازه/عمران ۱۹۲۹۰ جابر رفیقی ۹۱۴۱۲۴۸۹۰۴
۱۶۸ سازه/عمران ۱۹۳۰۴ امیررضا جروقی ۹۱۴۴۲۳۲۰۵۵
۱۶۹ سازه/عمران ۱۹۵۴۸ لطف اله شعبانی
۱۷۰ سازه/عمران ۱۹۶۱۴ یاسر شهبازی خانیوردی ۹۱۴۸۱۴۶۸۱۳
۱۷۱ سازه/عمران ۱۹۶۳۶ آرش زاهدی ۹۱۴۸۲۹۲۹۸۸
۱۷۲ سازه/عمران ۱۹۷۱۱ مهتاب فاتحی ۹۱۴۱۲۵۸۱۹۹
۱۷۳ سازه/عمران ۱۹۷۲۱ آیدین جعفری ۹۱۴۶۸۷۴۶۲۵
۱۷۴ سازه/عمران ۳اجرا ۱۹۷۳۲ بصیر نوری سبزی ۹۱۴۴۲۳۶۳۷۱
۱۷۵ سازه/عمران ۳و اجرا ۱۹۸۵۵ عباس محمدی ترکمانی ۹۱۴۳۲۳۰۴۲۶
۱۷۶ سازه/عمران ۲و ۳ اجرا ۱۹۸۶۶ سینا کبیری ۹۱۴۴۲۳۲۱۴۷
۱۷۷ سازه/عمران ۲ ۲۰۰۱۳ علی راموز ۹۱۴۹۲۴۵۸۲۰
۱۷۸ سازه/عمران ۳ ۲۰۰۸۵ غلامرضا محرمی ۹۱۴۳۲۳۹۹۶۵
۱۷۹ سازه/عمران ۳ ۲۰۰۹۰ عبدالرضا محرمی ۹۱۴۱۲۵۸۱۹۰
۱۸۰ سازه/عمران ۲۰۰۹۸ یوسف کریمی النجارقی ۹۳۰۷۲۹۸۸۷۲
۱۸۱ سازه/عمران ۲۰۱۹۹ سجاد سلیمانی کیا ۹۳۹۰۸۰۰۶۶۴
۱۸۲ سازه/عمران ۳ ۲۰۲۲۶ سهیل وثوقی ۹۱۲۸۳۶۶۰۱۳
۱۸۳ سازه/عمران ۳ ۲۰۲۳۳ بهزاد سلیمانی ۹۳۵۵۵۰۶۳۰۴
۱۸۴ سازه/عمران ۲ ۲۰۴۴۰ فرزین مددی ۹۱۴۱۲۴۸۶۴۰
۱۸۵ سازه/عمران ۳واجرا ۲۰۴۴۱ علی مددی ۹۱۴۶۶۶۲۱۵۶
۱۸۶ سازه/عمران ۲۰۴۶۸ انعام حسینخانی ۹۱۹۰۳۱۱۱۹۳
۱۸۷ سازه/عمران ۲۰۴۹۰ بهروز عباسی کلوجه ۹۱۴۹۹۷۸۲۱۵
۱۸۸ سازه/عمران ۲ ۲۰۵۹۷ امید رسولی ۹۱۴۹۲۴۵۲۱۹
۱۸۹ سازه/عمران ۳ ۲۰۶۵۲ کیان نجفلو ۹۱۴۹۲۴۲۰۱۶
۱۹۰ سازه/عمران ۲و۳ اجرا ۲۰۶۵۴ مرتضی میکائیلی ۹۱۴۱۲۴۴۰۰۳۸
۱۹۱ سازه/عمران ۲و۳ اجرا ۲۰۶۵۵ وحید روح پرور ۹۱۴۳۲۳۲۸۶۱
۱۹۲ سازه/عمران ۲۰۷۹۴ فرید خدابنده ۹۱۴۱۲۵۶۷۸۳
۱۹۳ سازه/عمران ۳ ۲۰۹۹۰ حامد صمدی النجاقی ۹۳۶۸۸۵۲۹۱۵
۱۹۴ سازه/عمران ۲۱۰۴۴ کورش علیخانی ۹۱۴۴۲۳۳۴۲۰
۱۹۵ سازه/عمران ۲۱۱۰۰ بابک مشایخی ۹۱۴۸۲۹۴۵۶۹
۱۹۶ سازه/عمران ۲۱۱۰۷ مهدی انصاری ۹۱۲۳۳۶۹۷۹۱
۱۹۷ سازه/عمران ۳واجرا ۳ ۲۱۱۶۱ مهدی ولی نژاد ۹۱۴۱۲۵۴۷۸۳
۱۹۸ سازه/عمران ۳ ۲۱۱۹۴ ودود جعفری ۹۱۴۱۲۵۳۷۰۹
۱۹۹ سازه/عمران ۳ ۲۱۲۷۸ مجید جعفرپور ۹۱۹۶۸۴۷۵۹۱
۲۰۰ سازه/عمران ۲ ۲۱۲۹۳ شهرام سلیمانی ۹۱۴۴۲۳۹۸۷۹
۲۰۱ سازه/عمران ۳و اجرا ۲۱۶۲۲ وحید صفری ۹۱۴۴۲۳۴۵۴۲
۲۰۲ سازه/عمران ۳و اجرا ۲۱۹۰۱ پیمان کریمخانی ۹۱۴۱۲۴۱۶۳۱
۲۰۳ سازه/عمران ۳و اجرا ۲۲۲۲۵ امیر خداویردیلو ۹۱۴۱۲۴۱۳۶۳
۲۰۴ سازه/عمران ۳اجرا ۲۲۲۴۱ ابراهیم جعفری ۹۱۴۱۲۴۹۱۰۳
۲۰۵ سازه/عمران ۳واجرا ۲۲۲۶۵ سیدعلی موسوی ۹۳۶۸۶۶۸۲۹۳
۲۰۶ سازه/عمران ۲۲۲۷۸ امید قربانی ۹۱۴۴۲۳۸۴۹۴
۲۰۷ سازه/عمران ۳ ۲۲۶۳۶ مهدی محمدنژاد ۹۱۴۱۲۵۳۹۱۹
۲۰۸ سازه/عمران ۳ ۲۲۶۹۸ فری ناز سالکی ۹۱۴۱۲۵۲۶۴۴
۲۰۹ سازه/عمران ۲۲۷۳۹ حمید علی پور ۹۱۴۸۲۹۵۶۷۱
۲۱۰ سازه/عمران ۲۲۷۷۴ علی حسینخانی
۲۱۱ سازه/عمران ۲۲۸۶۶ داود خدابنده ۹۱۴۴۲۴۲۲۵۱
۲۱۲ سازه/عمران ۳و اجرا ۲۳۲۲۹ فرید مددی گلوجه ۹۱۴۵۷۱۱۴۲۰
۲۱۳ سازه/عمران ۲و اجرا ۲۳۲۳۵ بهزاد قربانی ۹۳۷۴۳۷۸۰۴۳
۲۱۴ سازه/عمران ۳ ۲۳۲۳۶ سعید یوسفی ۹۱۴۹۲۴۰۲۰۴
۲۱۵ سازه/عمران ۳ ۲۳۴۳۴ بهنام مرسلویی ۹۳۵۵۳۹۰۵۲۸
۲۱۶ سازه/عمران ۳ ۲۳۵۰۹ احسان پزشکی ۹۱۴۷۳۸۶۴۰۲
۲۱۷ سازه/عمران ۲۳۵۲۰ فرامرز طالبی ترکمانی ۹۱۴۱۲۵۵۱۹۰
۲۱۸ سازه/عمران ۳ ۲۳۵۲۳ جعفر خان محمدی ۹۱۴۴۲۳۵۹۵۶
۲۱۹ سازه/عمران ۳واجرا ۳ ۲۳۶۵۶ رضا نقدی ۹۱۴۱۲۴۷۶۰۹
۲۲۰ سازه/عمران ۳اجرا ۲۳۸۹۷ داریوش میرزایی ۹۳۷۶۰۵۸۰۴۱
۲۲۱ سازه/عمران ۳ ۲۳۹۵۱ مرتضی محمدی ۹۱۴۱۲۵۳۱۰۰
۲۲۲ سازه/عمران ۲۴۱۱۳ سعید مسلمی ۹۱۴۴۲۳۸۴۵۳
۲۲۳ سازه/عمران ۳ ۲۴۴۶۹ هاله صلواتی زاده ۹۳۹۷۰۸۹۷۴۲
۲۲۴ سازه/عمران ۲۴۶۸۹ هاشم امیدی فر ۹۱۴۶۱۴۸۳۰۵
۲۲۵ سازه/عمران ۳ ۲۴۷۳۲ سمانه کبیری ۹۱۲۶۹۹۷۸۸۱
۲۲۶ سازه/عمران ۲۴۸۳۹ بهنام رمضانی ۹۱۲۵۵۸۳۳۶۸
۲۲۷ سازه/عمران ۳ ۲۴۹۲۷ حسین فضلی خلف ۹۱۴۳۲۳۹۸۶۵
۲۲۸ سازه/عمران ۲۴۹۶۴ علیرضا پزشکی ۹۱۴۵۸۴۷۵۱۶
۲۲۹ سازه/عمران ۳ ۲۵۰۸۲ مجید شاهمحمدی ۹۱۹۶۱۰۴۶۶۰
۲۳۰ سازه/عمران ۳ ۲۵۱۸۵ منصور منصوری ۹۱۴۴۲۳۴۸۵۵
۲۳۱ سازه/عمران ۲۵۲۹۰ پیام عسگری ۹۱۴۵۸۷۷۷۵۶
۲۳۲ سازه/عمران ۳ ۲۵۳۶۱ توحید عبدالهی ۹۳۳۸۴۸۸۵۶۳
۲۳۳ سازه/عمران ۳ ۲۵۴۱۴ مسعود حسنی ۹۱۴۹۲۴۵۲۸۵
۲۳۴ سازه/عمران ۲۵۴۴۶ حبیب اله میرزااحمدی ۹۱۴۳۲۳۰۷۸۴
۲۳۵ سازه/عمران ۳واجرا ۲۵۵۰۴ رضا عالی نژاد ۹۱۴۹۲۳۲۹۶۳
۲۳۶ سازه/عمران ۲۵۵۱۴ محمدعلی انگوتی ۹۱۴۴۲۳۵۰۵۴
۲۳۷ سازه/عمران ۳اجرا ۲۵۵۳۵ امیر داورنیا ۰۹۱۴۱۲۵۴۵۴۸
۲۳۸ سازه/عمران ۳ ۲۵۵۵۹ سید امین شهیدی ۹۱۴۹۲۳۹۵۶۹
۲۳۹ سازه/عمران ۲۵۷۲۶ مجید عباس زاده ۹۱۴۴۲۴۰۱۳۵
۲۴۰ سازه/عمران ۲۵۷۹۴ قادر مددی ۹۱۴۳۲۳۰۶۵۳
۲۴۱ سازه/عمران ۳واجرا ۲۶۱۳۰ حسین داداشی ۹۱۴۶۱۶۰۵۸۲
۲۴۲ سازه/عمران ۳اجرا ۲۶۲۲۱ سیروس کریمی ۹۱۴۱۲۴۰۱۲۵
۲۴۳ سازه/عمران ۲۶۳۳۸ رضا کبیری ۹۳۵۲۹۹۳۶۲۶
۲۴۴ سازه/عمران ۲۶۳۶۲ صبا اصلانی دویچ ۹۳۷۱۶۴۶۲۹۶
۲۴۵ سازه/عمران ۳ ۲۶۳۷۲ ایرج محمدی ۹۱۴۱۲۵۹۱۶۹
۲۴۶ سازه/عمران ۳ ۲۶۳۷۳ رضا اسماعیلی ۹۱۴۵۷۷۳۳۸۳
۲۴۷ سازه/عمران ۳ ۲۶۶۲۷ امین محمدی ۹۱۴۱۲۴۴۷۰۶
۲۴۸ سازه/عمران ۳ ۲۶۸۸۶ پریسا کریمی ۹۱۴۸۲۹۴۰۶۰
۲۴۹ سازه/عمران ۲۸۳۱۳ سیروس بشیری ۹۱۴۳۲۳۵۸۳۶
۲۵۰ سازه/عمران ۳ ۲۸۳۳۲ نیما عبدالهی ۹۱۴۹۰۰۰۷۸۸
۲۵۱ سازه/عمران ۲۸۴۶۷ کامین عسگری ۹۱۴۹۲۴۵۷۳۸
۲۵۲ سازه/عمران ۳ ۲۸۷۰۹ علی اسمعیلی ۹۱۴۹۲۳۰۰۹۵
۲۵۳ سازه/عمران ۲۸۹۳۲ یوسف قربانی ۹۱۴۴۲۳۶۷۸۷
۲۵۴ سازه/عمران ۳واجرا ۳ ۲۸۹۶۳ محمود طالبی ۹۱۴۱۲۵۶۴۳۰
۲۵۵ سازه/عمران ۲۹۰۱۷ مهدی حنیفه نژاد ۹۱۴۳۲۳۷۷۵۲
۲۵۶ سازه/عمران ۲ ۲۹۰۹۶ عباس محمدی ۹۱۴۹۲۳۶۰۲۱
۲۵۷ سازه/عمران ۲۹۲۳۹ امیر صابری ۹۱۴۸۷۶۷۵۱۵
۲۵۸ سازه/عمران ۲۹۵۶۰ رضا قاسمی اقدم ۹۱۴۶۵۱۱۶۴۲
۲۵۹ سازه/عمران ۲۹۶۲۴ فرید رحمانی ۹۱۲۷۶۵۸۰۹۳
۲۶۰ سازه/عمران ۲۹۶۳۵ علی روحی ۹۱۴۸۲۹۷۲۹۴
۲۶۱ سازه/عمران ۲۹۷۶۴ ساسان ساسانی ۹۱۴۴۲۳۵۲۴۳
۲۶۲ سازه/عمران ۲۹۷۹۱ عسگر بالایی ۹۱۴۴۲۳۵۹۸۷
۲۶۳ سازه/عمران ۲۹۸۰۱ رضا بخشعلی زاده ۹۳۹۸۶۴۰۸۵۴
۲۶۴ سازه/عمران ۲۹۸۰۲ فرشید عظیمیان ۹۱۴۸۲۹۴۹۸۴
۲۶۵ سازه/عمران ۳ ۲۹۸۷۴ یوسف نریمانی ۹۱۴۳۲۴۲۱۴۷
۲۶۶ سازه/عمران ۳واجرا ۲۹۹۱۳ ارسلان درویشی ۹۱۴۱۲۵۱۹۹۲
۲۶۷ سازه/عمران ۳ ۲۹۹۵۷ یاسین محمدی ۹۱۴۱۲۵۶۳۳۸
۲۶۸ سازه/عمران ۳ ۲۹۹۷۰ امیر موحدی ۹۱۴۱۲۴۰۶۱۵
۲۶۹ سازه/عمران ۳۰۱۲۶ حسین عبدالهی ۹۳۵۵۲۴۴۳۲۱
۲۷۰ سازه/عمران ۳واجرا ۳ ۳۰۲۹۵ بهرام بختیاری قوشه بلاغ ۹۱۴۲۳۶۴۵۶۳
۲۷۱ سازه/عمران ۳ ۳۰۳۰۵ امیر جعفری ۹۱۴۵۷۸۹۳۳۰
۲۷۲ سازه/عمران ۳۰۳۹۰ محمد غنی زاده ۹۱۴۱۲۴۵۹۶۶
۲۷۳ سازه/عمران ۳۰۴۷۵ جابر لطفی ماوی ۹۱۴۱۲۵۲۶۳۹
۲۷۴ سازه/عمران ۳واجرا ۳۰۵۰۲ بهرام بابائی ۹۱۴۶۴۴۹۵۶۳
۲۷۵ سازه/عمران ۳۰۵۲۳ وحید قره داغی ۹۹۰۶۳۵۱۸۸۰
۲۷۶ سازه/عمران ۳ ۳۰۷۱۵ رامین احمدی ۹۱۴۶۴۶۷۶۰۶
۲۷۷ سازه/عمران ۳۰۸۰۶ علیرضا مصیب نژاد ۹۱۴۴۲۳۵۴۷۲
۲۷۸ سازه/عمران ۳۰۸۴۵ علی ناصری ۹۱۴۹۷۰۳۴۶۵
۲۷۹ سازه/عمران ۳۰۸۶۴ میرجواد افتخاری ۹۱۴۳۲۳۲۱۲۳
۲۸۰ سازه/عمران ۳۰۸۹۳ پروانه شیخ الاسلامی ۹۱۴۸۳۲۲۸۲۴
۲۸۱ سازه/عمران ۳۱۴۲۴ وحید رحیمی ۰۹۱۴۱۲۴۶۵۶۳
۲۸۲ سازه/عمران ۳۱۴۲۵ سیداسماعیل نوری ۰۹۱۴۱۲۴۰۲۳۳
۲۸۳ سازه/عمران ۳۱۵۳۰ هوشنگ حبیبی ۹۱۴۴۲۳۰۳۱۸
۲۸۴ سازه/عمران ۳۱۶۱۵ نازیلا پورقاسم ۹۱۴۷۶۸۹۹۴۱
۲۸۵ سازه/عمران ۳۱۶۱۶ سیما احدی ۹۱۴۴۲۳۲۹۶۴
۲۸۶ سازه/عمران ۳۱۶۲۳ محسن ستاری ۹۱۴۴۲۳۹۰۷۲
۲۸۷ سازه/عمران ۳۱۶۲۴ یاشار اصلانی دویج ۹۱۴۱۲۴۵۵۰۴
۲۸۸ سازه/عمران ۳ ۳۱۶۳۸ فرشید فتاحی
۲۸۹ سازه/عمران ۳۱۶۶۶ امین قربانی ۹۱۴۶۶۱۵۲۷۰
۲۹۰ سازه/عمران ۳۱۶۷۶ سینا اصلانی دویچ ۹۱۴۴۲۴۰۵۱۲
۲۹۱ سازه/عمران ۳۱۷۲۵ اصغر قره داغی ۹۱۴۴۲۳۶۱۴۰
۲۹۲ سازه/عمران ۳۱۸۲۹ اصغر مقدمی کهی ۹۱۴۴۲۳۶۸۲۰
۲۹۳ سازه/عمران ۳ ۳۱۸۶۱ حسین حقی ۹۱۴۸۲۹۲۲۸۴
۲۹۴ سازه/عمران ۳واجرا ۳۲۰۱۲ محمد اسمعیل پور ۹۳۵۲۸۵۹۴۱۳
۲۹۵ سازه/عمران ۳اجرا ۳۲۰۶۰ احمد محمدی ترکمانی
۲۹۶ سازه/عمران ۳۲۱۹۵ عباس بویه ۹۱۴۴۲۳۴۶۰۹
۲۹۷ سازه/عمران ۳۲۲۱۰ امیر عبدالهی ۹۱۴۴۲۳۲۶۸۳
۲۹۸ سازه/عمران ۳۲۳۳۶ یاسر مرادپور ۹۱۴۹۲۴۸۲۹۳
۲۹۹ سازه/عمران ۳ ۳۲۵۸۹ فریبا گروسی ۹۱۴۱۲۴۸۲۳۷
۳۰۰ سازه/عمران ۳اجرا ۳۲۶۰۰ شهرام قاسمی ۹۱۰۰۴۴۰۶۰۲
۳۰۱ سازه/عمران ۳واجرا ۳۲۷۰۴ صفر گوزلی ۹۱۴۱۲۴۵۷۹۷
۳۰۲ سازه/عمران ۳اجرا ۳۲۷۲۳ محمد بخشی فرد ۹۱۷۹۰۹۰۵۱۹
۳۰۳ سازه/عمران ۳ ۳۲۷۳۸ جعفر آشوری ۹۱۴۲۳۶۴۷۳۹
۳۰۴ سازه/عمران ۳۲۹۶۴ بهنام رستم زاده ۹۱۴۵۶۸۶۶۹۰
۳۰۵ سازه/عمران ۳۳۱۶۰ محمود قره خانی ۹۱۲۶۴۱۵۷۷۹
۳۰۶ سازه/عمران ۲ ۲ ۳۳۱۶۴ رامین پاکان ۹۱۰۲۰۳۵۳۰۹
۳۰۷ سازه/عمران ۳ ۳۳۲۳۸ فرید پزشکی ۹۱۲۹۵۵۶۳۵۰
۳۰۸ سازه/عمران ۳واجرا ۳۳۲۷۷ حسین محمدی ۹۹۰۶۳۵۱۷۳۶
۳۰۹ سازه/عمران ۳۳۵۷۰ اکبر میکائیلی ۹۱۴۸۱۵۰۷۹۰
۳۱۰ سازه/عمران ۳۳۹۵۶ نیما کریمی ۹۳۵۵۷۸۱۹۷۸
۳۱۱ سازه/عمران ۳ ۳۳۶۱۰ رضا سراجی ۹۱۰۶۶۱۳۱۵۵
۳۱۲ سازه/عمران ۳۳۶۸۸ مهران زاهدی ونجانی ۹۱۴۱۲۴۹۴۷۴
۳۱۳ سازه/عمران ۳ ۳۳۶۹۳ مهدی محمدی ۹۱۴۹۲۳۷۴۹۱
۳۱۴ سازه/عمران ۳۳۷۵۰ احسان صفری ۹۳۹۹۲۸۳۸۶۶
۳۱۵ سازه/عمران ۳اجرا ۳۳۷۹۴ یوسف اسلامی ۹۱۴۳۲۳۹۱۳۴
۳۱۶ سازه/عمران ۳ ۳۳۸۲۷ پروین محمدحسینی ناولیقی ۹۱۷۶۹۴۳۷۱۹
۳۱۷ سازه/عمران ۳واجرا ۳۴۰۸۴ سعید حبیبی ۹۱۴۸۴۴۴۷۹۷
۳۱۸ سازه/عمران ۳ ۳۴۱۵۲ سیامک هاشمی ترکمانی ۹۱۴۲۴۳۴۸۰۰
۳۱۹ سازه/عمران ۳۴۲۷۸ منوچهر میرزامحمدی ۹۱۲۹۲۴۳۱۲۳
۳۲۰ سازه/عمران ۳ ۳۴۳۱۰ پریسا محمدی
۳۲۱ سازه/عمران ۳ ۳۴۳۵۳ مینا راثی اعتمادی
۳۲۲ سازه/عمران ۳واجرا ۳۴۵۳۹ آرش تراب نژاد ۹۱۲۰۲۰۷۰۴۶
۳۲۳ سازه/عمران ۳۴۷۸۴ وحید حسینی ۹۱۴۴۲۳۹۰۷۸
۳۲۴ سازه/عمران ۳۴۱۹۸ پوریا سفیدگری ۹۱۴۸۲۹۱۶۴۰
۳۲۵ سازه/عمران ۳۴۸۲۷ رضا جلوداری ۹۱۴۴۲۳۱۲۳۳

كليه حقوق اين سايت مربوط به نظام مهندسي ساختمان ميانه مي باشد.
طراح وب سایت : مترجم مفید (نرم افزار ترجمه)