دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

رئیس دفترنمایندگی

رشته عمران

مهندس یعقوب مهدوی نیا

نایب رئیس دفتر نمایندگی

رشته معماری

مهندس محمد فتحی

IMG_20170405_021019

 دبیر دفتر نمایندگی

رشته تاسیسات مکانیکی

مهندس علی محمدی


كليه حقوق اين سايت مربوط به نظام مهندسي ساختمان ميانه مي باشد.
طراح وب سایت : مترجم مفید (نرم افزار ترجمه)