دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

اهداف : اهداف و خط مشی دفاتر نمایندگی سازمان در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن و زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بشرح زیر است :
۱- تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی .
۲- ترویج اصول معماری و مقررات ملی ساختمان و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و افزایش بهره وری .
۳-بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات و ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش های ساختمان و شهرسازی در شهرستان مربوطه .
۴-تهیه و تنظیم تعرفه خدمات مهندسی در محدوده شهرستان جهت پیشنهاد به هیئت مدیره سازمان .
۵-اعمال تمهیدات قانونی جهت رعایت مقررات ملی ساختمان و کنترل ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی ادارات دولتی ، شهرداری ها ، سازندگان ، مهندسین ، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان در شهرستان .
۶- ارزیابی و اظهار نظر فنی در امور طراحی ، نظارت و اجرا و دیگر موارد مربوط با ساخت و ساز براساس درخواست ادارات دولتی ، شهرداری ها و سازندگان در شهرستانها با کسب نظر از هیئت رئیسه سازمان .
۷-اجرای کلیه مصوبات ، نظام نامه ها و بخشنامه های هیئت مدیره سازمان استان در امور شهرستانها .
۸-همکاری و هماهنگی با گروههای تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت طرح و حل و فصل امور اختصاصی مرتبط با رشته های ذیربط .
۹- همکاری با شورای انتظامی استان در امر رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای ، انضباطی و انتظامی مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان استان در شهرستان .
۱۰- همکاری با کمیسیون های تخصصی و کمیته های سازمان و فراهم نمودن زمینه های فعالیت کمیسیون های مزبور در شهرستان .
۱۱-همکاری با واحد کنترل خدمات مهندسی و واحد کنترل گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در جهت ارتقاء کیفی پروژه ها .
۱۲- همکاری با کمیسیون امور شهرستانها و مسئول و رابط آن .
تبصره ۱ : کلیه اقدامات و فعالیتهای دفاتر نمایندگی تابع سیاستها و … هیئت مدیره استان خواهد بود .


كليه حقوق اين سايت مربوط به نظام مهندسي ساختمان ميانه مي باشد.
طراح وب سایت : مترجم مفید (نرم افزار ترجمه)