دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

لزوم عقد قرارداد طراحی در کلیه رشته ها

تاريخ : ۱۳۹۷ شهریور ۱۸ | توسط

ادامه مطلب»

نامه مدیر محترم بنیاد مسکن میانه در خصوص الزام حضور مهندسین فعال در مسکن روستایی به شرکت در دوره های آموزشی

تاريخ : ۱۳۹۷ شهریور ۱۴ | توسط

ی

ادامه مطلب»

برگزاری دوره آموزشی دفاتر وناظرین فنی روستایی

تاريخ : ۱۳۹۷ مرداد ۲۴ | توسط

نامه مدیر محترم بنیاد مسکن شهرستان میانه در خصوص برگزاری دوره آموزشی دفاتر وناظرین فنی روستایی دانلود نامه 1 دانلود نامه 2 دانلود برنامه 1 دانلود برنامه 2 دانلود برنامه 3

ادامه مطلب»

نامه اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص طرح مشوق بیمه کارفرمایی

تاريخ : ۱۳۹۷ مرداد ۲۲ | توسط

ادامه مطلب»

اطلاعیه مهم در خصوص بیمه مسئولیت مهندسان ناظر

تاريخ : ۱۳۹۷ مرداد ۲۲ | توسط

ادامه مطلب»

لزوم درج اطلاعات فنی در نقشه های ساختمانی

تاريخ : ۱۳۹۷ مرداد ۱۸ | توسط

لزوم درج اطلاعات فنی در نقشه های ساختمانی
    احتراماً بدینوسیلـه به اطـلاع کلیه مهندسین طراح محترم (کلیه رشته ها) می رساند، به استناد نامه شماره 11502/97 مورخ 97/04/31 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی درج اطلاعات فنی در نقشه های ساختمانی تهیه شده به شرح جداول پیوستی الزامی بوده و از تاریخ 97/05/20 نقشه هایی که فاقد جداول فوق باشند پذیرش نخواهند شد.   دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان میانه

ادامه مطلب»

نامه کمیته امداد در خصوص جذب حامی برای دانش آموزان بی بضاعت

تاريخ : ۱۳۹۷ مرداد ۰۲ | توسط

ادامه مطلب»

نامه دادگستری کل استان در خصوص تخلفات ساختمانی

تاريخ : ۱۳۹۷ مرداد ۰۲ | توسط

ادامه مطلب»

الزام پرداخت حق عضویت توسط رای دهندگان انتخابات هیات مدیره

تاريخ : ۱۳۹۷ مرداد ۰۲ | توسط

ادامه مطلب»

برگزاری دوره های آموزشی دفاتر فنی روستایی

تاريخ : ۱۳۹۷ تیر ۲۵ | توسط

نامه بنیاد مسکن در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه دفاتر طراحی نقشه های روستایی      برنامه برگزاری دوره ها

ادامه مطلب»