دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

فراخوان انجام خدمات مهندسی ساختمان آتی الاحداث دفتر نمایندگی

تاريخ : ۱۳۹۷ اسفند ۱۵ | دسته بندي : اخبار(رویدادها،اطلاعیه ها ،...) | توسط

(( فراخوان انجام خدمات مهندسی ))

طراحی و نظارت ساختمان آتی الاحداث
دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان ( شهرستان میانه )

بر اساس نامه شماره ۲۴۶۰۴/۹۷ مورخه ۰۵/۱۰/۹۷ سازمان نظام مهندسی استان از اعضاء محترم دفتر نمایندگی ( دارای پروانه اشتغال و صلاحیت ) دعـوت می گـردد در صورت تمـایل نسبت به طراحی و نظارت ساختمان آتی الاحداث دفتر نمایندگی شهرستان میانه واقع در خیابان امام ، حیابان بهداری ( شهید معیری ) پیشنهاد خود را طبق شرایط زیر تهیه و حداکثر تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ به دفتر نمایندگی تحویل نمایند :
۱- مشخصات کلی ساختمان :
ساختمان با کاربری اداری بوده که در چهار طبقه سازه ای ( زیرزمین + همکف + اول و دوم ) با زیربنای کل در حدود ۱۶۵۰ مترمربع طراحی و اجرا خواهد شد .

۲- شرایط شرکت کنندگان :
الف : دارای صلاحیت حرفه ای برای طراحی و نظارت ساختمان با بیش از ۳ سال سابقه در پایه مورد نیاز و طراحی یا نظارت حداقل ۳ پرونده مشابه
ب : معرفی سه پرونده مشابه طرح موردنظر با کاربری غیرمسکونی ( اداری – تجاری – مجتمع فرهنگی و … ) طراحی یا نظارت شده توسط شرکت کننده در فراخوان
ج : هر یک از شرکت کنندگان تنها می توانند در یکی از خدمات طراحی یا نظارت اعلام آمادگی نمایند .

۳- سایر شرایط :
الف : ملاک انتخاب مهندسین طراح یا ناظر صرفاً حق الزحمه پیشنهادی نبوده و سوابق کاری و علمی و پرونده های خدماتی قبلی نیز مورد نظر خواهد بود .
ب : کنترل طراحی و نظارت عالی توسط کارشناسان استان انجام و پرداخت حق الزحمه ها منوط به تائید طرح و یا تائید اجرای مراحل ساختمان توسط نظام مهندسی ناظر عالی می باشد .
ج : سازمان در رد یا قبول پیشنهاد شرکت کنندگان مختار می باشد .
د: مدت زمان فراخوان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بایستی درخواست شرکت در فراخوان تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۷ تحویل و شماره گردد.
۴- پیشنهادات در دو پاکت الف و ب به شرح ذیل تحویل دفتر نمایندگی می گردد:
پاکت الف: شامل معرفی سه پرونده کاری (نظارتی یا طراحی مشابه) و سوابق علمی و کاری و همچنین چک به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در وجه سازمان نظام مهندسی بابت تضمین شرکت در فراخوان.
پاکت ب: فرم درخواست شرکت در فراخوان و پیشنهاد حق الزحمه خدمات مهندسی

دریافت فرم پاکتهای الف و ب


كليه حقوق اين سايت مربوط به نظام مهندسي ساختمان ميانه مي باشد.
طراح وب سایت : مترجم مفید (نرم افزار ترجمه)