دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

ثبت ظرفیت شش ماهه دوم سال ۹۳

تاريخ : ۱۳۹۳ آبان ۱۰ | دسته بندي : اخبار(رویدادها،اطلاعیه ها ،...), ظرفیت های اشتغال مهندسین | توسط

اطلاعیه

به اطلاع کلیه مهندسان محترم عضو دفتر نمایندگی میانه می رساند با توجه به بررسی آمار کارکرد مهندسان طراح و ناظر در شش ماهه اول سال ۹۳ مقرر گردید در شش ماهه دوم سال ۹۳ ظرفیت مهندسین دارای پروانه(طراحی و نظارت) به صورت یک سوم طراحی و دو سوم نظارت اختصاص یابد. ضمناً در صورت تمایل می توانید با ارائه درخواست کتبی (حداکثر تا تاریخ ۹۳/۰۸/۲۰) ظرفیت ۶ ماهه دوم خود را کلاً به نظارت یا طراحی اختصاص دهید.ضمناً نحوه تخصیص ظرفیت به شرح جدول زیر می باشد :

.

.

پایه


 


شش ماهه اول


 

شش ماهه دوم


 

جمع سالانه


 

پایه ۳ طراحی ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ ۳۳۳۳
نظارت ۲۰۰۰ ۲۶۶۷ ۴۶۶۷
جمع ۴۰۰۰ ۴۰۰۰ ۸۰۰۰
پایه ۲

طراحی


۳۰۰۰


۲۰۰۰


۵۰۰۰

نظارت ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۷۰۰۰
جمع ۶۰۰۰ ۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰
پایه ۱

طراحی


۴۰۰۰


۲۶۶۷


۶۶۶۷

نظارت ۴۰۰۰ ۵۳۳۳ ۹۳۳۳
جمع ۸۰۰۰ ۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰
پایه ارشد

طراحی


۵۰۰۰


۳۳۳۳


۸۳۳۳

نظارت ۵۰۰۰ ۶۶۶۷ ۱۱۶۶۷
جمع ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

.

.

 

…………………………………….دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان میانه


كليه حقوق اين سايت مربوط به نظام مهندسي ساختمان ميانه مي باشد.
طراح وب سایت : مترجم مفید (نرم افزار ترجمه)