دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

برق

تاريخ : ۱۳۹۳ تیر ۰۶ | دسته بندي : دسته‌بندی نشده | توسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به روزرسانی در مورخه ۹۹/۱۲/۱۵ ، در صورت وجود هرگونه مغایرت به دفتر نمایندگی میانه (سرکار خانم مهندس موسایی) اطلاع دهید.

ردیف رشته پایه
نظارت
پایه
طراحی
شماره عضویت نام نام خانوادگی شماره تماس توضیحات
۱ برق ۱ ۱ ۳۶۶۵ محمدرضا احدی ۰۹۱۴۴۲۳۵۸۸۲ هر دو ارشد
۲ برق ۱ ۱ ۳۷۳۰ مهرداد سیدخلخالی ۰۹۱۴۳۲۳۲۱۸۵ هر دو ارشد
۳ برق ۱ ۲ ۳۷۳۱ رضاعلی شاهی ۰۹۱۴۴۰۲۱۵۹۲ ارشد نظارت
۴ برق ۳۷۴۹ حبیب سرچمی ۰۹۱۴۴۲۳۱۰۵۸
۵ برق ۳۸۳۱ مجید قاسم پور ۰۹۱۴۳۲۳۸۳۰۱
۶ برق ۳۹۵۲ غلامعباس میرزایی ۰۹۱۴۱۲۴۷۲۵۴
۷ برق ۴۵۹۴ مجید فرزین منش ۰۹۱۴۱۲۳۲۹۹۰
۸ برق ۲ ۵۱۱۷ حمید عظیمی ۰۹۱۴۳۰۸۶۷۷۸
۹ برق ۵۱۴۸ حسین حنیفه ۰۹۱۴۴۲۳۹۵۷۷
۱۰ برق ۵۳۵۱ رامین کریم خانی ۰۹۱۴۳۲۳۸۴۱۱
۱۱ برق ۱واجرا ۱ ۵۳۹۶ علی سوادپور ۰۹۱۴۳۲۳۵۳۰۱
۱۲ برق ۱ ۱ ۶۴۰۸ صادق شاکری ۹۱۴۴۲۳۴۹۵۴
۱۳ برق ۲ ۲ ۶۵۹۱ علی محمودی ۹۱۴۴۲۳۹۵۷۴
۱۴ برق ۲ ۲ ۶۷۸۴ بهرام رمضانی ۹۱۲۶۵۴۵۱۵۷
۱۵ برق ۶۹۷۲ سیدجلال موسوی ۹۱۴۳۲۳۰۶۰۱
۱۶ برق ۳ ۷۰۴۹ لیلا رزاقی ۹۱۴۴۲۳۸۷۶۴
۱۷ برق ۱ ۱ ۷۵۸۳ مرتضی شیخ الاسلامی ۹۱۴۴۲۳۹۹۴۶
۱۸ برق ۷۷۲۱ علی حبیبی ۹۱۴۱۲۳۱۹۹۲
۱۹ برق اجرا و۱ ۷۹۰۳ مجید ناصری ۹۱۲۵۰۱۵۱۵۳
۲۰ برق ۳ ۸۲۲۴ حمید امینی ۹۱۴۱۲۴۷۶۴۸
۲۱ برق ۲ ۸۲۲۷ مجید پاکدل ۹۱۴۱۲۴۸۰۰۴
۲۲ برق اجرا و ۲ ۳ ۸۲۲۸ حسین داداشی ۹۱۴۳۲۳۸۱۰۱
۲۳ برق اجرا و۱ ۱ ۸۳۱۴ مصطفی اصغری ۹۱۲۲۶۳۸۹۲۵
۲۴ برق ۸۶۳۸ علیرضا سلیمانی سخا ۹۱۴۴۲۳۵۵۶۵
۲۵ برق ۳ ۸۷۳۵ مهران فروغی ۹۱۴۴۲۳۴۹۰۹
۲۶ برق ۸۷۶۱ پیمان داودی ۹۱۴۴۲۳۲۱۱۱
۲۷ برق ۸۹۷۲ ابراهیم عربلو ۹۱۴۴۲۳۴۵۹۴
۲۸ برق ۱۰۲۵۱ فخرالدین طالبی النجارق ۹۱۴۳۲۳۵۴۲۰
۲۹ برق ۱۰۴۵۸ بهنام پاشایی ۹۱۴۴۲۳۷۷۸۳
۳۰ برق ۱۰۸۱۴ حسن اسکندرنیا ۹۱۴۴۲۳۷۱۱۹
۳۱ برق ۱۰۸۹۳ یوسف لازمی ۹۱۴۳۲۳۵۶۷۶
۳۲ برق ۲ ۲ ۱۱۰۳۳ فرزاد آقایی ۹۱۴۴۲۳۱۹۰۰
۳۳ برق ۱۱۰۷۰ مهدی رضایی نیا ۹۱۴۳۲۳۲۵۵۰
۳۴ برق  ۲واجرا ۲ ۱۱۰۸۶ رقیه قاسمی ۹۱۴۱۲۵۶۴۷۹
۳۵ برق  ۲واجرا ۲ ۱۱۵۸۵ وحید اقدمی ۹۱۴۸۴۵۸۴۳۹
۳۶ برق ۳ ۱۲۰۸۹ مجید سلیمانی فرد ۹۱۴۴۲۳۹۳۱۴
۳۷ برق ۱۲۲۵۵ سیدسامان حسینی مقدم ۹۳۵۷۸۰۳۴۰۶
۳۸ برق ۱۲۲۷۵ علی مهدلوی ۹۱۴۳۲۳۷۷۳۰
۳۹ برق ۳ ۱۲۸۱۰ وحید صادقی ۹۱۴۴۲۳۴۱۰۴
۴۰ برق ۱۲۹۲۷ سعید حنیفه ۹۱۴۸۱۵۱۳۷۹
۴۱ برق ۳ ۱۲۹۶۶ بهنام بادنوا ۹۱۴۳۰۴۴۱۰۰
۴۲ برق ۱۳۰۰۷ حامد نوربخش ۹۱۴۸۹۶۱۳۳۴
۴۳ برق ۲واجرا ۲ ۱۳۱۷۸ علی اصغر مختاری ۹۱۴۱۲۴۸۸۹۷
۴۴ برق ۱۳۱۹۸ حسن میدانی ۹۱۴۸۴۸۲۱۱۰
۴۵ برق ۱۳۲۳۲ سینا قاسم پور ۹۳۵۵۴۸۳۵۷۵
۴۶ برق ۱۳۲۶۱ سعید مولایی ۹۳۵۶۳۶۲۹۳۷
۴۷ برق ۱۳۵۲۷ حسین محمدی ۹۱۴۳۲۳۷۷۴۱
۴۸ برق ۱۴۰۳۴ احد علیزاده ۹۱۴۴۲۳۵۴۲۶
۴۹ برق ۱۴۸۵۳ سیامک پاکروان ۹۱۹۵۰۶۵۶۳۸
۵۰ برق ۲واجرا ۲ ۱۵۰۲۷ محسن رفیعی ۹۱۴۴۲۳۵۰۰۸
۵۱ برق ۱۵۰۹۹ یعقوب نوری ۹۱۴۴۲۳۳۴۲۸
۵۲ برق ۱۵۱۰۰ عباس یگانه دوست میانجی ۹۱۴۳۲۳۲۰۶۷
۵۳ برق ۲ ۲ ۱۶۰۲۹ مهسا قربانیان ۹۱۴۱۲۵۲۶۶۷
۵۴ برق ۲ ۲ ۱۶۵۳۵ حامد مهدیخانی سلیمانلو ۹۱۴۳۲۳۳۵۵۲
۵۵ برق ۱۶۷۲۷ فاطمه شهپریان ۹۱۴۴۲۳۲۶۲۱
۵۶ برق ۲ ۲ ۱۶۷۴۵ قاسم احمدی ۹۱۴۳۲۳۱۰۳۶
۵۷ برق اجرا و ۲ ۲ ۱۷۰۶۲ عباس علیزاده ۹۱۴۳۲۳۲۴۱۲
۵۸ برق اجرا و ۲ ۲ ۱۷۱۲۰ نیما حسینخانی ۹۱۴۹۲۳۶۳۹۲
۵۹ برق ۳ ۳ ۱۷۴۳۶ سیاوش موسوی ۹۱۴۸۲۹۳۷۱۵
۶۰ برق ۱۷۶۸۰ هاشم حسنی ۹۱۴۴۲۴۲۴۴۰
۶۱ برق ۱۷۷۳۶ سعید سرابی ۹۱۴۴۲۳۸۱۲۶
۶۲ برق ۱۷۹۳۴ مهدی قره داغی ۹۳۵۸۹۰۰۷۱۶
۶۳ برق ۳ ۳ ۱۸۴۲۹ نگار باقرلویی ۹۱۴۴۲۳۰۰۷۰
۶۴ برق ۲واجرا ۲ ۱۸۷۸۴ جاوید پزشکی ۹۱۴۱۲۴۱۶۳۶
۶۵ برق ۲ ۲ ۱۸۹۸۰ قهرمان روحی ۹۱۴۴۲۳۱۷۷۵
۶۶ برق ۱۹۵۰۵ رضا اسکندرفرد ۹۱۴۳۲۳۷۶۸۱
۶۷ برق ۱۹۵۴۹ نگین تیموری اقدم ۹۳۷۴۱۴۵۸۵۵
۶۸ برق ۱۹۵۸۶ رضا پاکدل ۹۱۴۳۲۳۰۹۷۶
۶۹ برق ۳ ۱۹۶۰۸ نوید سلمانی زاویه ۹۱۴۲۲۲۳۱۷۴
۷۰ برق ۳ ۱۹۶۱۰ افشین باقری ۹۱۴۱۲۴۵۲۸۳
۷۱ برق ۱۹۶۴۱ مهدیه رحمتی خوبستانی ۹۱۴۴۲۳۸۶۷۶
۷۲ برق ۱۹۶۵۸ حسین بختیاری جمال آباد ۹۳۵۶۰۲۸۳۲۴
۷۳ برق ۱۹۸۲۳ ابراهیم جوادی ۹۱۴۴۲۳۶۰۵۲
۷۴ برق ۲ ۲ ۲۰۰۱۹ بهاره جوادی ۹۱۴۱۲۴۹۹۴۸
۷۵ برق ۲۰۲۲۳ سهراب رمضانی ۹۱۴۴۲۳۵۸۴۲
۷۶ برق ۲۰۴۰۳ محسن موسائی ۹۳۸۱۶۴۰۱۵۶
۷۷ برق ۲ ۲ ۲۰۶۴۰ مهرداد صدری ۹۱۴۴۲۳۶۶۱۹
۷۸ برق ۲ ۲ ۲۰۶۴۱ وحید باقری ۹۱۴۵۸۷۷۷۹۱
۷۹ برق ۲۰۸۷۱ آرش رحیمی ۹۱۴۴۲۴۶۱۱۷
۸۰ برق ۲واجرا ۲ ۲۱۰۴۰ بهنام نوروزیان ۹۱۴۱۲۴۷۱۸۲
۸۱ برق ۲ ۲ ۲۱۱۲۳ محسن کمالی ۹۱۴۳۲۳۹۹۶۱
۸۲ برق ۳ ۳ ۲۱۱۲۴ سجاد حمیدی ۹۱۴۴۲۳۴۹۳۲
۸۳ برق ۲۱۱۹۶ جمشید محمدی اوچموش ۹۱۲۵۱۳۳۳۲۹
۸۴ برق ۲۱۴۳۰ محمود صفری ۹۱۴۳۲۳۱۷۸۹
۸۵ برق اجرا و ۲ ۲ ۲۱۶۴۲ احسان محمدی ۹۱۴۱۲۴۴۹۰۴
۸۶ برق ۲ ۲ ۲۱۸۲۶ بابک خبازی ۹۱۴۱۲۴۷۷۶۷
۸۷ برق ۲۱۸۶۳ بهزاد مهرورز ۹۱۴۹۲۳۹۵۹۹
۸۸ برق ۳ ۳ ۲۱۹۹۵ رضا شفی زاده ۹۳۷۹۹۴۹۹۸۱
۸۹ برق ۲۲۰۵۱ علیرضا کتانی ۹۱۴۴۲۳۴۱۲۸
۹۰ برق ۲۲۰۵۲ پرویز خانمحمدی ۹۱۴۳۲۳۱۲۲۴
۹۱ برق ۲۲۳۰۷ خدیجه کرم زاده ۹۱۴۱۲۹۱۹۱۳
۹۲ برق ۲۲۳۰۸ حمید محرمی ۹۱۴۹۷۳۹۶۱۰
۹۳ برق ۲۲۳۴۵ لیلا سعادتی ۹۱۴۳۲۳۹۶۱۳
۹۴ برق ۲۲۶۲۰ توحید محقق ۹۱۴۱۲۴۵۹۰۴
۹۵ برق ۲۲۶۴۲ فرزاد کبیری ۹۳۸۰۶۰۴۴۷۰
۹۶ برق ۲۳۰۴۳ موسی حمیدنیا ۹۱۲۸۰۵۱۵۰۸
۹۷ برق ۲۳۱۱۵ جاوید قنبرزاده ۹۱۴۳۲۳۳۱۶۰
۹۸ برق ۳ ۲۳۳۶۸ هادی قره داغی ۹۱۴۹۱۵۶۹۶۶
۹۹ برق ۳ ۲۳۳۶۹ امین خدابنده ۹۱۴۱۲۵۲۱۷۴
۱۰۰ برق ۲۴۵۶۴ وحید اسلامی ۹۱۴۳۲۳۷۴۷۶
۱۰۱ برق ۲۴۹۰۱ هادی صدری ۹۱۴۹۲۴۳۱۸۹
۱۰۲ برق ۳ ۲۴۹۷۲ الناز خدابنده ۹۱۴۱۲۴۸۱۷۰
۱۰۳ برق ۲۵۶۴۴ پریا آرنگ اهر ۹۳۶۷۲۴۴۷۲۸
۱۰۴ برق ۲۵۶۹۳ آیت ایرانپور ۹۱۴۸۶۸۶۶۹۰
۱۰۵ برق ۲۵۷۴۴ بهنام کلانتری ۹۳۹۸۶۳۱۱۱۰
۱۰۶ برق ۲۵۹۲۹ اکبر مولایی ۹۱۴۹۲۳۴۹۱۳
۱۰۷ برق ۲۶۳۳۲ بهرام ارقند ۹۱۴۴۲۳۷۹۶۹
۱۰۸ برق ۳ ۳ ۲۶۸۳۶ سینا خدابنده ۹۳۵۹۶۰۰۰۶۷
۱۰۹ برق ۲۷۰۰۹ میثم داهارپور ۹۱۴۹۰۷۷۴۳۲
۱۱۰ برق ۲۷۳۱۶ حامد گروسی ۹۳۵۶۵۸۵۹۶۲
۱۱۱ برق ۲۷۳۵۳ مهدی عزتخانی ۹۱۹۵۲۸۰۰۷۸
۱۱۲ برق ۲۷۴۲۴ رویا ستوده ۹۳۷۸۰۲۸۴۴۶
۱۱۳ برق ۲۷۶۶۷ معصومه زمانی ۹۹۰۱۳۱۷۳۹۴
۱۱۴ برق ۲واجرا ۲ ۲۷۶۷۱ احسان مهدی نیا ۹۱۴۱۲۴۰۹۱۷
۱۱۵ برق ۲۸۵۴۹ طاهر سلیمانی ۹۳۹۳۷۱۲۲۲۳
۱۱۶ برق ۲۸۵۵۰ شمسی سلیمانی ۹۱۴۳۲۳۷۹۵۵
۱۱۷ برق ۳ ۳ ۲۸۷۷۸ مرتضی اصغری ۹۳۶۴۶۳۱۷۶۷
۱۱۸ برق ۲۸۸۱۴ امید محمودلو ۹۱۴۹۲۳۶۱۶۶
۱۱۹ برق ۳ ۳۰۱۳۷ مینا قلی پور ۹۱۰۸۳۴۵۶۵۱
۱۲۰ برق ۳۰۲۲۱ بهمن همراهی ۹۱۴۳۲۳۴۸۸۷
۱۲۱ برق ۳۰۳۵۵ فریدون مومنیان ۹۱۴۱۲۴۶۲۳۸
۱۲۲ برق ۳۰۸۷۶ فرید بابائی سلیمانلو ۹۱۴۹۰۸۳۱۰۳
۱۲۳ برق ۳ ۳۱۶۱۷ الهام یاری ۹۱۴۱۲۵۶۱۷۱
۱۲۴ برق ۳۱۷۶۴ الناز طالبی النجارق ۹۱۴۷۸۶۲۳۹۰
۱۲۵ برق ۳ ۳۱۸۴۹ کامران رمضانی ۹۳۶۶۱۶۶۷۰۲
۱۲۶ برق ۳ ۳۲۱۵۹ حامد پارسا ۹۱۴۸۰۲۸۷۱۰
۱۲۷ برق ۳ ۳۳۸۹۶ مهدی حسینجانی ۹۱۲۷۸۶۹۵۳۱
۱۲۸ برق ۳ ۳۴۱۴۹ اکبر رستمی ترکمانی ۰۹۱۴۹۲۳۰۱۲۶
۱۲۹ برق ۴ ۳۴۶۳۵ سعید میانجی ۹۱۴۴۲۳۲۹۶۹
۱۳۰ برق ۳۴۸۳۱ روزبه محمدی ۹۱۴۳۲۳۱۰۴۱

كليه حقوق اين سايت مربوط به نظام مهندسي ساختمان ميانه مي باشد.
طراح وب سایت : مترجم مفید (نرم افزار ترجمه)