دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان ميانه

اطلاعیه ثبت ظرفیت طراحی و نظارت نقشه های معماری

تاريخ : ۱۳۹۳ فروردین ۱۸ | دسته بندي : اخبار(رویدادها،اطلاعیه ها ،...) | توسط

احترامـاً بدینوسیلـه به اطـلاع مهندسین طـراح و ناظـر (سـازه و معمـاری) می رساند بر اساس اعلام نظام استان، ساختمانهایی که استفاده از مهندس معمار در آنها الزامی نیست و خدمات طراحی و نظارت معماری توسط مهندس عمران ارائه می شود در کارکرد مهندس متراژ طراحی و نظارت نقشه های معماری و سازه (بصورت جداگانه) ثبت ظرفیت خواهد شد. ضمناً در صورت عدم قبول نظارت معماری پرونده ارجاع شده توسط مهندس ناظر سازه، نظارت معماری به مهندس ناظر معمار واگذار می گردد.

.
زمان اجرای مقررات جدید (ثبت ظرفیت، آزمایش خاک و …) از تاریخ ۹۳/۰۲/۰۱ می باشد.
.

.

……………………………دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان میانه


كليه حقوق اين سايت مربوط به نظام مهندسي ساختمان ميانه مي باشد.
طراح وب سایت : مترجم مفید (نرم افزار ترجمه)